Polski Komitet Geotechniki

Oddział Stołeczny Polskiego Komitetu Geotechniki

Katedra Geoinżynierii

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mają zaszczyt zaprosić na

XVIII KRAJOWĄ KONFERENCJĘ

MECHANIKI GRUNTÓW I INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ

oraz

VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ MŁODYCH GEOTECHNIKÓW

pod Patronatem Honorowym JM Rektora SGGW w Warszawie
prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego

 

Temat wiodący konferencji: Wyzwania geotechniki w Polsce

 

 ZDJĘCIA Z KONFERENCJI 

 

Komunikat I

 

Komunikat II

 

Program konferencji

 

Materiały konferencyjne

 

Konferencja odbędzie się 4-7 września 2018 roku w Centrum Wodnym na terenie Kampusu SGGW