INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

 

Artykuły zakwalifikowane do druku w czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum,

Architectura - Budownictwo, należy zredagować zgodnie z wytycznymi

zamieszczonymi na stronie: http://www.acta.media.pl/pl/main.php?p=6&sub=0&act=5

 

Artykuły w języku angielskim zakwalifikowane do druku w czasopiśmie Annals of Warsaw University

of Life Sciences SGGW Land Reclamation, należy zredagować zgodnie z wytycznymi

zamieszczonymi na stronie: http://ann_landreclam.sggw.pl/

 

Artykuły zakwalifikowane do druku w czasopiśmie Inżynieria Morska i Geotechnika,

należy zredagować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie: http://imig.pl/dla-autorow/

 

Artykuły w zakwalifikowane do druku w czasopiśmie

Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska,

należy zredagować zgodnie z wytycznymi: http://iks_pn.sggw.pl/Instrukcja.pdf

 

Artykuły w języku angielskim zakwalifikowane do druku w czasopiśmie

Studia Geotechnica et Mechanica, należy zredagować zgodnie z wytycznymi:

http://www.sgem.pwr.edu.pl/  

 

Streszczenia referatu należy przesyłać na adres Sekretariatu Konferencji

zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi tutaj.