KOMITET NAUKOWY

 

prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki – Honorowy przewodniczący

prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Wolski – Honorowy przewodniczący

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz – przewodniczący 

dr inż. Marek Bajda sekretarz

 

dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. PG

dr hab. inż. Adam Bolt, prof. PG

dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała, prof. PWr

prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka

prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal

dr hab. inż. Maciej Cudny

prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski

dr hab. inż. Jan Gaszyński, prof. PK

prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski

dr hab. inż. Andrzej Gruchot

prof. dr hab. inż. Maciej Gryczmański

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała

dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska, prof. PŚ

dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW

prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski

dr hab. inż. Adam Krasiński

prof. dr hab. inż. Maciej Kumor

prof. dr hab. inż. Marek Lefik

dr hab. inż. Mirosław Lipiński

prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek

dr hab. inż. Krzysztof Parylak, prof. UP

dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, prof. UTH

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW

dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. PWr

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska

dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM

dr hab. inż. Maria J. Sulewska, prof. PB

prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański

dr hab. inż. Zenon Szypcio, prof. PB

dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW

dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK

dr hab. inż. Wojciech Tschuschke, prof. UP

prof. dr hab. inż. Maciej Werno

dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM

dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB

prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga

dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, prof. UR