KOMITET ORGANIZACYJNY

 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski - Przewodniczący

 

dr inż. Wojciech Sas - Wiceprzewodniczący

 

dr inż. Marzena Lendo-Siwicka - Sekretarz

 

dr inż. Anna Sieczka - Zastępca Sekretarza

 

dr inż. Marek Bajda

mgr inż. Marcin Biliniak

mgr Anna Błaszczyk

mgr inż. Justyna Dzięcioł

dr inż. Joanna Fronczyk

dr inż. Katarzyna Gabryś

mgr inż. Andrzej Głuchowski

mgr inż. Katarzyna Goławska

dr inż. Agnieszka Kiersnowska

mgr inż. Monika Kulkowska

dr inż. Mariusz Lech

dr inż. Edyta Malinowska

dr inż. Katarzyna Markowska-Lech

mgr inż. Anna Miszkowska

mgr inż. Maciej Miturski

mgr inż. Piotr Osiński

dr inż. Piotr Ostrowski

dr inż. Katarzyna Pawluk

dr inż. Simon Rabarijoely

dr inż. Bogdan Rymsza

dr inż. Zdzisław Skutnik

mgr inż. Emil Soból

dr inż. Grzegorz Wrzesiński