PUBLIKACJE

 

Artykuły zgłoszone na konferencję będą opublikowane w następujących czasopismach

punktowanych na listach MNiSW:

 

- Acta Scientiarum Polonorum, Architectura

- Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Land Reclamation – jęz. angielski,

- Inżynieria Morska i Geotechnika,

- Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska,

- Studia Geotechnica et Mechanica – jęz. angielski.

 

Opłatę za publikację artykułu w czasopismach:

 

  • Acta Scientiarum Polonorum Architectura,

  • Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Land Reclamation,

  • Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska,

  • Studia Geotechnica et Mechanica

 

 

w kwocie 450 zł +23% VAT, należy uregulować przelewem na konto:

56 1240 6003 1111 0000 4942 0094

W tytule przelewu należy podać:507-20-052800-P00574-99, imię i nazwisko uczestnika

 

Opłatę za publikację artykułu w czasopiśmie:

 

  • Inżynieria Morska i Geotechnika

 

 

w kwocie 450 zł +23% VAT, należy uregulować przelewem na konto:

35 1160 2202 0000 0000 5069 7515

W tytule przelewu należy podać: KKMGiG2018 Warszawa,  imię i nazwisko uczestnika

 

Warunkiem publikacji artykułu jest wniesienie opłaty przez autora lub jednego z współautorów.

Decyzję, w którym czasopismie opublikowany zostanie artykuł podejmie Komitet Naukowy konferencji.