TEMATYKA KONFERENCJI

 

 

Temat wiodący konferencji: Wyzwania geotechniki w Polsce 

 

 

Sesja I: Badania i dobór parametrów

 

Sesja II: Modelowanie i obliczenia projektowe

 

Sesja III: Zagrożenia i zabezpieczanie budowli

 

Sesja IV: Infrastruktura transportowa

 

oraz

 

Forum nauka - praktyka

 

Sesja promocyjno - szkoleniowa

 

Wystawa firm geotechnicznych