WAŻNE TERMINY

 

31.10.2017 - Nadesłanie wstępnego zgłoszenia i streszczenia artykułu

 

15.11.2017 - Akceptacja streszczeń artykułów

 

31.01.2018 - Nadesłanie artykułów (ostateczny termin)

 

15.03.2018 - Powiadomienie autorów o przyjęciu artykułów

 

15.04.2018 - Ostateczny termin nadesłania poprawionego artykułu

                      oraz potwierdzenia uczestnictwa wraz z opłatą konferencyjną

                      i opłatą za publikację artykułu

 

15.06.2018 - Komunikat nr 3